zintuiglijk coachen

The five senses

are the ministers of the soul

Leonardo Da Vinci

Wij kennen allemaal de vijf zintuigen: horen, voelen, proeven, zien, ruiken. Wij maken er meestal gebruik van zonder er al teveel bij stil te staan.

Met zintuiglijk coachen gaan wij juist bewust deze zintuigen onderzoeken.

Ik ben ervan overtuigd dat een goede waarneming van je zintuigen je hele zijn, je emoties, gedachten en fysiek in balans kan brengen.

Zintuiglijke deprivatie

Hoe belangrijk onze zintuigen zijn valt vooral op, als je de gevolgen van te weinig zintuiglijke prikkeling ervaart. Mensen die langere tijd in prikkelarme omgevingen verkeren, bijvoorbeeld in gevangenschap of andere isolaties, ontwikkelen na ongeveer drie dagen diverse stoornissen zoals prikkelbaarheid, angsten, hallucinaties, denkstoornissen enzovoorts. Onze hersenen hebben de prikkeling van de verschillende zintuigen nodig om gezond te blijven.

Sensorisch dieet

Maar het is toch heerlijk om af en toe even in een prikkelarme omgeving te zijn? Zeker! Die spaarstand kan zo af en toe juist zeer wenselijk zijn. En voor sommige mensen kan een prikkelarme omgeving erg goed werken, maar prikkelarm is absoluut iets anders dan volledig geïsoleerd zijn – en meestal is de ontspanning in prikkelarme omgeving van korte duur.

Zintuiglijke verdieping

Met zintuiglijk coachen gaan we juist op zoek naar de zintuiglijke verdieping. Je wordt je bewuster van je zintuiglijke waarnemingen en kunt daarin keuzes maken. Als je zintuigen in balans zijn ben jij als geheel in balans.

Zintuiglijk coachen

Met zintuiglijk coachen werken wij vanuit de benadering van de positieve psychologie. Als mens hebben wij zelf de regie om ons denken, voelen en doen te beïnvloeden. Maar vaak staan bijvoorbeeld belemmerende gedachten een daadwerkelijke verandering in de weg. Met zintuiglijk coachen zorgen wij dat je niet alleen de regie over je gedachten, maar ook over je zintuigen terug krijgt. Door de signalen van je zintuigen serieus waar te nemen en deze als een essentieel onderdeel van jou als geheel te zien ontstaat er meer balans en levensvreugde.

Technieken en methodes

Ik werk met verschillende technieken en methodes bij het zintuiglijke coachen. De vraagstelling en behoeften van de coachee bepalen de aanpak. Daarbij zet ik technieken in vanuit de positieve psychologie, NLP, creatieve en wandelcoaching, gebruik ik taal en teksten, werk met speelsheid en humor, maar schuw ook niet om je met jezelf te confronteren als dat nodig is.

Taal en zintuigen

leef voluit met al je zintuigen

Woorden en taal zijn mijn passie. De kracht van woorden is ongekend. Dat vraagt om een behoedzame omgang ermee. Woorden en gedachten zijn het besturingssysteem van ons zijn. We kunnen onszelf in de put praten, maar even goed kun je door taal jezelf uit die put halen en herstellen. We gebruiken taal ook om onze zintuiglijke ervaringen te verwoorden. De taal die we daarvoor gebruiken blijkt individueel, maar ook cultureel bepaald te zijn.

In de zintuiglijke coaching gebruiken we de taal van het woord en verhaal, maar ook de taal van de muziek, geluid, kleuren, kunst, beeld, geur en tast.

Ervaar je zintuigen

Ben je benieuwd naar zintuiglijk coachen en wat het voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.