spiegeltje, spiegeltje aan de wand….

IMG_5126, wie is het mooiste van het hele land…?”

In het sprookje van Sneeuwwitje gebruikt de boze stiefmoeder de spiegel om gespiegeld te worden. Logisch, daar dienen spiegels immers voor, maar misschien had zij beter naar de mensen in haar omgeving moeten kijken.

Anderen, mensen en dieren(!), geven vaak nog beter dan de zuiverst geslepen spiegel informatie over jouw uiterlijk en jouw gedrag weer. Spiegelen is een belangrijk onderdeel van onze non-verbale communicatie. Er zijn hele studies naar gedaan.  Zo beweren sommige onderzoekers zelfs dat de non-verbale communicatie vele malen informatiever is dan de verbale. En bij veel verkooptrainingen wordt het onderwerp ‘spiegelen’ als belangrijke verkooptruc ingezet.

Als je iemand  “spiegelt” neem je dezelfde houding en/of gezichtsuitdrukking als de ander aan. Dat kan bewust, bijvoorbeeld als verkooptruc, of onbewust gebeuren. Vaak zal het effect zijn dat de ander zich met jou verbonden, zich door jou begrepen voelt. Door dezelfde houding aan te nemen lijken  jullie op dat moment een klein beetje op elkaar. Dat voelt vertrouwd. Verkopers maken hier dan ook dankbaar gebruik van. Wat sommigen echter vergeten is dat die truc alleen maar werkt, als je écht en authentiek over komt. Als de ander in de gaten heeft, dat jij bewust steeds dezelfde houding aanneemt als hij, val je als verkoper door de mand. De koper voelt zich dan belachelijk gemaakt. Jouw spiegel heeft dan de vertrokken beelden van een fopspiegel.

Vaak spiegelen mensen en dieren de ander echter onbewust. Vanuit hun inlevende vermogen leven ze zich zodanig in de ander in, dat ze volledig automatisch de houding van de ander aannemen. Dit spiegelen kan twee effecten met zich meebrengen. Het eerste effect lijkt op het beoogde effect uit het hier voorgaande voorbeeld. De gespiegelde voelt zich begrepen en gesteund door jouw gelijke houding.

In het andere geval kan het spiegelen echter ook onverwachte inzichten bij de ander teweeg brengen. Soms heeft  iemand onbewust een heel andere emotie dan hij of zij wil uitstralen. Iemand wil bijvoorbeeld neutraal over een voorval op het werk vertellen maar neemt onbewust een heel boze of agressieve houding aan. Als de toehoorder degene dan gaat spiegelen kan het zijn dat de gespiegelde ineens verbaasd is over de agressieve houding van de ander. Hij was zich immers niet bewust van zijn eigen houding.

Zo iets overkomt ons het meest, als wij door dieren gespiegeld worden. Zij zijn meesterlijk in het herkennen van subtiele spierveranderingen. en lijken een extra zintuig voor gevoelens te hebben. Zo laat mijn hond mij geregeld zien dat het weer eens tijd is, om dingen één voor één te doen. Ik denk dan dat ik rustig en bedeesd met mijn werkzaamheden aan de gang ben, maar ineens komt mijn hond in beeld gestuiterd. Hij gaat onrustig  liggen en staat weer op en kijkt mij tegelijkertijd klagend aan. Als ik dan even naar mezelf kijk zie ik bij mij hetzelfde gedrag: Ik tik een mail, zet koffie, geef plantjes water, zoek iets op …. In elk geval ben ik niet vol overtuiging, bedeesd en rustig met één taak bezig.

Gelukkig is mijn hond fysiek niet in staat mij exact te spiegelen in houding en gezichtsuitdrukking – ik denk dat ik van de lach niet meer bij zou komen om de vertrokken grimassen die hij mij dan af en toe zou laten zien. Hoe dan ook is het wel prettig om zo nu en dan door iemand er op gewezen te worden waar we werkelijk mee bezig zijn. Want in die spiegel zien wij alleen maar de authentieke, échte ik, degene die we werkelijk zijn.

Dus: “spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?”

vele handen vormen een warme deken voor zieke collega

Onlangs heb ik een heel bijzonder project mogen begeleiden. Op de kinderafdeling van het Isala ziekenhuis in Zwolle wilde het team iets voor hun zieke collega maken, waarvan bekend is dat zij niet meer gezond zal worden. Men besloot een deken te vilten. Een praktisch én symbolisch cadeau voor een bijzonder mens. Dat laatste werd mij al snel duidelijk toen ik in de koffiekamer hartelijk werd ontvangen en men mij over B. vertelde en foto’s liet zien. Het team bestaat uit zo’n honderd medewerkers. Het was dan ook een komen en gaan. Sommigen leverden tussen de bedrijven door een kleine bijdrage aan de deken óf verzorgden koffie en broodjes. Anderen kwamen op hun vrije dag naar het ziekenhuis om te helpen. Zo waren er steeds zo’n 20 paar handen aan het werk met wol, water en zeep. En ook de nachtploeg heeft nog aan de laatste afwerking meegeholpen! Indrukwekkend dat dit project door iedereen zo gedragen werd.

IMG_5018IMG_5020

De wol wordt in plukjes neergelegd. Eerst werkte ieder aan zijn eigen lapje, maar al snel werd besloten alles aan elkaar vast te maken en met elkaar te verbinden.

Mooie kleuren, warm en zacht, met elkaar IMG_5045 verbonden tot een geheel.

IMG_5046

IMG_5032

IMG_5037IMG_5054IMG_5058IMG_5065IMG_5075

Een prachtig project, met prachtige, liefdevolle vrouwen. Een fantastisch team, waar ik heel even deel aan mocht nemen. Een prachtcadeau voor een bijzonder mens, die ik alle sterkte voor de toekomst toe wens.

Bedankt voor deze mooie ervaring.

IMG_5218 Lees verder

boekbespreking

Burn-out en stralen? Zijn dat geen tegenovergestelden? Een contradictio in termini? Marina Schriek slaagt in haar boek de zwaarte van de burn-out weg te halen. Of de lezer ook inderdaad weer gaat stralen weet ik niet, maar na het lezen van het boek heeft men in elk geval veel stof tot zelfreflectie gekregen en dat vanuit een positieve invalshoek.WP_20150228_09_04_24_Pro

Ik viel in de boekwinkel voor de gedurfde titel. Een beetje twijfelend schaarde ik het vooringenomen in de hoek van websites met de titel: ‘slank-in-8-dagen’ of ‘nooit-meer-roken-in-drie-stappen’. Beloftes die meestal loze reclamekreten blijken te zijn. En toch was ik nieuwsgierig. De opmaak van het boek oogt eenvoudig, maar wel overzichtelijk. Prettig lettertype, fijne hoofdstukindeling en hier en daar quotes bij wijze van samenvatting. Het boek geeft oefeningen, die meestal vrij makkelijk zijn uit te voeren. Er staan een aantal casussen in die echter meer een reclame voor de methode lijken, dan dat ze een werkelijk toegevoegde waarde hebben. Verder wordt er veel andere literatuur aanbevolen, toevallig allemaal van dezelfde uitgever waardoor ik opnieuw aan de ‘slank – in -8-dagen’- categorie moet denken.

Jammer, want het boek is LEUK! Marina Schriek heeft een bijzonder prettige en luchtige manier van schrijven. Haar ervaring blijkt uit de manier, waarmee ze de lezer met de bekende uitvluchten en manieren van zelfbeklag confronteert. Vooral in haar humor zie ik de kracht van dit boek.  Om even Brigitte Kaandorp te citeren… ja, je hebt een “heeel zwaaar leven”, maar zegt Marina Schriek ‘Als je jezelf steeds weer een oplawaai met die knuppel verkoopt, dan hamer je jezelf nog vaster en dieper de put in.’  Keer die negatieve gevoelens om en ga weer stralen, raadt zij aan. Het woord stralen is een leuk gevonden acrostichon, een lettervers of naamdicht, voor de volgende stappen:

Sta stil bij waar je bent

Twijfel niet aan je lijf

Realiseer je dat je aan het leren bent

Apprecieer je dromen

Lauwer jezelf

Exploreer je mogelijkheden

Navigeer op je gevoel

“Gefeliciteerd met je Burn-out” is een vlot geschreven boek vol humor en goede tips. Je moet er echter tegen kunnen, dus een stukje proeflezen voor aanschaf kan hier zeker geen kwaad.

Na het lezen van dit boek ben je niet ‘in-8-dagen-slank’, maar je hebt kunnen STRALEN en dat kan helpen, want

“een glimlach geeft een glimlach”.